Prijava za delovno mesto v Zavodu Salesianum

Zavod Salesianum razpisuje 1 prosto delovno mesto za določen čas z nazivom mladinski delavec.

Splošni pogoji

TRAJANJE ZAPOSLITVE: 9 mesecev (od 1. 3. 2018 do 30.11.2018)

KRAJ DELA: Zavod Salesianum, Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana

TEDENSKA DELOVNA OBVEZNOST: 40 ur

KDO SE LAHKO PRIJAVI

Mladi med 15. in 29. letom starosti, ki

  • so iskalci prve zaposlitve,
  • so registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • niso v delovnem razmerju ali samozaposleni in
  • se ne izobražujejo ali usposabljajo za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj zadnje štiri tedne pred 10. 11. 2017.

OKVIRNA OSNOVNA BRUTO PLAČA: 1.050,00 EUR

OKVIRNI OPIS NALOG

  • organizacija in koordinacija športnih tekmovanj
  • izvedba usposabljanj za mlade
  • izvedba dogodkov
  • promocija in iskanje sponzorjev
  • podpora pisarni

PRIJAVE IN ROK

Preko spodnjega spletnega obrazca.

Rok za prijavo je 14. februar 2018 do polnoči

Informacije

Več informacij na 031 486 554 in bostjan.jamnik@salve.si

 

Prijavni obrazec

Zavod Salesianum bo navedene podatke uporabil v postopku izbire kandidata za razpisano prosto mesto. Prosimo vas, da podate izrecno soglasje za uporabo predloženih podatkov. V nasprotnem primeru vas ne moremo voditi v evidenci kandidatov za razpisano delovno mesto.