Duhovna obnova za prvoobhajance in njihove starše

Rakovnik
14.04.2018

PRVOOBHAJANCI IN NJIHOVI STARŠI NA DUHOVNI OBNOVI

Osrednja tema duhovne obnove 14. aprila je bila sveta maša. Začetek in zaključek smo imeli skupaj, vmes smo pa se v skrivnosti svete maše in vzgoje poglabljali ločeno.

Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomildal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. (Mt 26,2628)

Besede zadnje večerje, ob katerih smo se ustavili so bile: IZBRAN, BLAGOSLOVLJEN, RAZLOMLJEN, DAROVAN. To se zgodi pri vsaki sveti maši, je pa tudi realnost našega življenja. Tudi mi smo izbrani, blagoslovljeni, razlomljeni in darovani. Animatorji in sestre so otroke učili, kako je sestavljena sveta maša, pokazali so jim nekaj osnovnih veščin ministriranja in kako se pečejo hostije. Največje veselje je bilo otrokom peči in jesti hostije, ki so jih sami spekli. Seveda niso manjkale tudi pevske vaje in tradicionalni toasti za duhovne obnove.

Hvala vsem sodelujočim animatorjem, sestram in g. župniku, pa tudi staršem in otrokom za veselje in zagnanost.

Ob takih dneh Gospod daje še posebej čutiti, da je lepo biti katehistinja in Bogu posvečena za mlade,

 s. Danijela Kordeš