Mladinski verouk

Vodi

Vodi:
Jan Golob, Rok Kastelic, Matild Domić, Jure Babnik

Začetek

Začetek:
05.10.2017

NAMENJENO: Vsem srednješolcem in študentom

STAROSTNE SKUPINE: Verouk poteka v dveh starostnih skupinah: mlajši srednješolci in starejši srednješolci & študentje

       Termin: čet od 19.30 do 21.00

       Začetek: 5. okt. 2017

       Voditelji mlajše skupine: Rok Kastelic, Urban Barbič, Jure Babnik SDB
      
Voditelji sterejše skupine: Jan Golob, Martin Ciringer in Matild Domić SDB

Pri mladinskem verouku se mladi pod vodstvom animatorjev in v spremstvu duhovnega voditelja srečujejo z različnimi verskimi vprašanji. Gre za pogovorno skupino, ki spodbuja k aktivnemu razmišljanju in vključevanju v širšo skupnost.