Mladinski verouk

Vodi

Vodi:
Meta Kozin, Jan Golob, Jure Babnik

NAMENJENO: Vsem srednješolcem in študentom

       Termin: čet od 19.30 do 21.00

       Začetek: 22. sep. 2016

       Voditelji: Meta Kozin, Jan Golob in Jure Babnik

 

Pri mladinskem verouku se mladi pod vodstvom animatorjev in v spremstvu duhovnega voditelja srečujejo z različnimi verskimi vprašanji. Gre za pogovorno skupino, ki spodbuja k aktivnemu razmišljanju in vključevanju v širšo skupnost.