Nedeljska kava

Vodi

Vodi:
Rem Marič

Vsako nedeljo po sv. maši ob 10.30 se dobimo na nedeljski kavi :)