PUM Celje

Naslov

PUM Celje
Don Boskov trg 1
SI - 3000 Celje

Vodja OE PUM Celje
Slavko Pajk
tel. 041/777.911
e-mail: pum@salve.si
 

PUM Celje

PUM Celje (projektno učenje za mlajše odrasle) je ena od tipičnih oblik salezijanskega

poslanstva. PUM je javnoveljavni neformalni izobraževalni program, ki je namenjen mladim

od 15. do 25. leta, ki so prekinili srednješolsko izobraževanje in so brez poklica ali zaposlitve.

PUM nudi spodbudo in pomoč pri učenju in iskanju zaposlitve ter pri pridobivanju različnih

veščin in spretnosti, uporabnih v vsakdanjem življenju in pri zaposlovanju. Spodbuja mlade

narediti korak naprej v samostojnost. Program je projektno zasnovan, kar pomeni, da

sodelovanje v PUM-u omogoča delati v skladu z mladostnikovimi željami in interesi, s tem

pa odkrivajo svoje sposobnosti, pridobivajo pozitivne izobraževalne izkušnje, si izboljšajo

samopodobo in se učijo odgovornosti zase in do drugih. Skozi projektno delo spoznavajo tudi

različne poklice in odkrivajo nove interese.

 

Potek programa

Mladi se lahko v PUM vključijo kadarkoli med šolskim letom. Program poteka od ponedeljka

do petka, v času od 8.00 do 14.00, ob petkih do 12.00.

Običajno že pred 8.00 uro ob klepetu in kavi počakamo na jutranjo animacijo, ki je uradni

začetek dneva in pomeni polurno razmišljanje, pogovor ali skupinsko delo o vnaprej

pripravljeni vsebini.

Po kratkem odmoru sledi individualno naravnan delovni čas, v katerem se mladostniki glede

na svoj postavljeni cilj učijo ali iščejo zaposlitev. Tako mladi, ki nadaljujejo ali zaključujejo

nedokončano izobraževanje, svoj čas namenjajo učenju in pripravi na izpite, iskalci zaposlitve

pa se posvečajo iskanju delovnih mest in oblikovanju prijav in ponudb na razpisana delovna

mesta.

Ob 11. uri sta na vrsti najprej skupen obrok, ki ga za celotno skupino pripravita dva

mladostnika, ki se odločita, da bosta tisti dan sodelovala v kuharski delavnici, nato pa imamo

dejavni odmor, namenjen družabnim, sprostitvenim in športnim dejavnostim.

Drugi del dneva celotna skupina preživi bolj skupaj in se druži v različnih delavnicah,

pri pripravi različnih projektov, pri organiziranju prireditev in izletov ter ustvarjanju in

izdelovanju različnih izdelkov. Osnovni namen je pridobivanje različnih spretnosti, hkrati

pa druženje, ustvarjanje prijateljskih odnosov, učenje dela v skupini in učenje sprejemanja

različnosti pri delu, ravnanju, v razmišljanju in pogledih. Pomembno je tudi skupno iskanje

idej in rešitev.

Dan zaključimo s pospravljanjem in kratko oceno dneva.

Program vključuje:

- Individualno učno delo: vsak udeleženec si zastavi cilj, ki bi ga rad dosegel – se odločil

o nadaljnjem izobraževanju in se ponovno vpisal v šolo ali si poiskal zaposlitev; v obeh

primerih ti je na voljo čas in prostor za delo na teh ciljih

- Izbirno projektno delo: v preteklosti smo pripravili medpumovske turnirje, svoj časopis

PUMefekt, dneve odprtih vrat za prijatelje in starše, poslikali velike plakatne panoje ob

prazniku Mestne občine Celje, športno-družabne prireditve Hudija je zakon!

- Produkcijsko projektno delo: so poklicno-izobraževalne delavnice, kjer ustvarjamo izdelke

iz gline, tekstila, lesa ali ustvarjamo kulinarične dobrote

- Interesne dejavnosti: debate, izleti (po Sloveniji in tudi tujini), športne in družabne igre,

ogledi filmov, ustvarjalne delavnice, planinski pohodi in podobno

Vključenost v program traja praviloma eno leto.

Dolžina posamezne vključitve je odvisna od potreb mladostnika oz. od tega, kako dosega

postavljene cilje, največ pa je lahko v program vključen eno leto. Po zaključnem vrednotenju

mladi prejmejo potrdila o uspešnem zaključku programa, ki jim lahko pomagajo pri iskanju

zaposlitve. S sadovi projektnega dela se predstavijo tudi javnosti – včasih prvič v pozitivni

luči, s tem pa krepijo občutek lastne vrednosti, zmožnosti in samopodobe v celoti.

PUM v Celju deluje od leta 2000, takrat še kot Skala – PUM, s selitvijo na Don Boskov trg pa

se je oblikovala organizacijska enota PUM Celje. Sicer na nacionalnem nivoju PUM izvaja več

izvajalskih organizacij (ljudske univerze, izobraževalni centri, zasebne ustanove). V PUM Celje

se vključujejo mladi iz upravnih enot Celje, Laško, Žalec, Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje

pri Jelšah.

V šolskem letu 2013/14 je Zavod Salesianum, OE PUM Celje vpisan v register zunanjih

izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja, program financira Ministrstvo za delo,

družino, socialne zadeve in enake možnosti. Posamezne projekte sofinancira tudi Mestna

občina Celje.

Več glej na lastnih straneh donbosko.si/celje oz. klikni ikono na osnovni strani zavoda Salesianum.