Salezijanski "koncil"

28.04.2017

V sredo, 26. 4. 2017, se je v Želimljah začel vseslovenski posvet salezijanskih mladinskih centrov (SMC). Trajal je do sobote, rezultat pa je bil zapisan dokument, ki velja kot pravilnik in usmeritev vsem SMC-jem.

Posveta so se udeležili predstavniki vseh salezijanskih centrov (Rakovnik, Sevnica, Celje, Maribor in Kodeljevo). Sodelovali so tudi predstavniki SKALE (Mladinska ulična vzgoja), ki sicer ne deluje kot mladinski center, vendar je prav tako pod okriljem salezijanske skupnosti in je s svojim načinom delovanja in izkušnjami obogatila naše srečanje.

Posvet smo začeli s prebiranjem izbrane pomembne literature, v kateri je zapisan temelj naše dejavnosti in pedagogike ter je tako pomembno, da jo vsi dobro poznamo. Mlada moderatorja, nekoč sama zelo aktivna animatorja, sta usvajanje, obnavljanje in utrjevanje teorije vodila na prijazen način. V obliki kviza. Tako smo vstopili v delo, ki nas je čakalo.

Imeli smo jasne cilje. Rezultat našega skupnega dela morajo biti opredeljena področja na katerih delujemo, za vsako področje zapisane aktivnosti, ki jih že izvajamo, sestaviti izzive oz. napotke, kaj bi še potrebovali glede na potrebe mladih. Zapisati pa smo želeli tudi minimalne standarde, ki jih mora izpolnjevati vsak SMC.

Uspelo nam je. Naše delo se je zaključilo z evalvacijo v soboto ob 13.00.

 

 

»Izjemno se mi zdi, da so nas, mlade, salezijanci v tolikšni meri vključili v takšno debato. Od nekdaj sem imela veliko izkušenj, ko je bilo moje mnenje v SMC-ju zaželeno, sprejeto in upoštevano, a me takšne stvari vseeno vsakič znova presenetijo. To se mi zdi zelo plemenito in tudi strokovno. Upam pa, da bomo tudi mi v posameznih SMC-jih po tem zgledu čim več vključevali tiste, za katere in s katerimi se trudimo.

Kot vedno mi je bilo zelo lepo preživeti več dni skupaj s salezijanci in mladimi na način, kot živijo oni - da smo bili kot skupina skupaj, odkar smo odprli oči, pa vse dokler nismo šli spat.

Mislim, da smo se pogovarjali o zelo pomembnih vprašanjih. Menim, da se je o takih stvareh potrebno pogovarjati, da vedno znova ozaveščamo, zakaj oz. čemu počnemo, kar počnemo, in prevprašujemo, ali so zares vsa naša ravnanja smiselna, če vemo, kaj je naš smoter. Zelo mi je bilo dragoceno doživeti takšno razpravo, v kateri smo drug drugega veliko spraševali po dodatnih razlagah in utemeljitvah, da bi se med seboj razumeli. Dobro je bilo, da smo se trudili dvigniti nad trenutno situacijo v SMC-jih in razmišljali o tem, kako bi naj bilo, da bi bilo še boljše. Mislim, da bo potrebno še nekaj časa, da bo ta "nova paradigma" mogla zaživeti v SMC-jih. Se mi pa zdi veliko vredno, da je zaživela v nas. Tako sklepam po tem, da smo se vsi vključevali v debato na način, kot da nam je bilo osebno pomembno to, o čemer smo govorili.«

Kornelija Volarič, animatorka SMC Celje

 

 

»Srečanje mladih in voditeljev salezijanskih mladinskih centrov je bila odlična priložnost za prečiščevanje idej, iskanje skupnih rešitev, pripravo smernic za prihodnost in tudi priložnost, da smo si zastavili malo bolj »drzne cilje«. Kot član pripravljalne skupine sem bil vesel zelo konstruktivnega dialoga med vsemi udeleženci. Ves čas sem čutil veliko ljubezen in hkrati odgovornost do našega poslanstva. To me navadaja z veseljem in upanjem za prihodnost našega dela med najbolj revnimi mladimi.«

Boštjan Jamnik SDB, pripravljalna ekipa

 

»Iz posveta sem odhajal še bolj entuziastično kot na sam posvet. Zakaj? Zato, ker sem se prepričal, kako močna je mreža Salezijanskih mladinskih centrov in kako velik vpliv ima naše pedagoško delo na mlade. Bil sem zelo vesel konstruktivnega sodelovanja vseh navzočih, novih pobud in poguma za začrtane nove smernice delovanja. Trdo delo treh dni je tako rodilo svoj sad in ob tem prepričanje, da se moramo v takem forumu še srečevati in skupaj načrtovati prihodnost naših mladinskih centrov.«

Gašper Otrin SDB, vodja SMC Maribor