Skala - mladinska ulična vzgoja

"Vzgoja je stvar srca!"
sv. Janez Bosko

Iz zgodovine

Ko so prišli na Rakovnik prvi salezijanci (1901), so zastopniki oblasti in slovenska javnost želeli, da bi salezijanci prevzeli skrb za mlade v težavah (poboljševalnico) – podobne ustanove tedaj v Ljubljani ni bilo. Salezijanci sicer temu niso bili naklonjeni, vendar ni šlo drugače. V zavod na Rakovnik so prva leta lahko sprejemali le tiste fante, ki so imeli spričevalo, da so »zadosti pokvarjeni«. Po tridesetih letih delovanja pa so se salezijanci sami odločili za prevzem take ustanove – za delo v banovinskem vzgojnem zavodu na Selu v Ljubljani in tukaj delovali od leta 1936 (dve leti po zaprtju poklicnih šol na Rakovniku) do konca vojne. Dolga povojna leta je bilo praktično vsako podobno delo neizvedljivo …
Po slovenski pomladi pa so se pokazale možnosti. Na pobudo salezijancev in kot odgovor na nove izzive časa se je zbrala skupina študentov, ki je želela v skladu z njihovim poslanstvom delati z mladimi in za mlade. Leta 1995 je bila ustanovljena »Skala« – najprej je delovala v okviru društva Mladinski ceh, potem pa je bil ustanovljen Zavod Janeza Smrekarja (danes Salesianum) in v njem Skala – mladinska ulična vzgoja kot ena od organizacijskih enot. Skala se od vsega začetka navdihuje ob zgledu in delu sv. Janeza Boska in deluje na osnovi njegovega preventivnega vzgojnega sistema. Pisarne za svoje delo je dobila v stavbi za cerkvijo, njen okoliš delovanja pa je bil vse od začetka predvsem: Fužine, občasno tudi Nove Jarše.
Zelo prepoznaven simbol Skale je bil Bus veselja, ki je od leta 1997 do leta 2006 sprejemal v svoj prostor mlade, stare in vse vmes. Imenovali so ga tudi potujoči mladinski center, saj so v njem potekale mnoge dejavnosti za mladostnike: igre, delavnice, učenje, pogovori itd.

Poslanstvo Skale – mladinske ulične vzgoje

Skala želi s svojim delom vzgojiti odgovorne in poštene državljane ter duhovno zrele osebnosti. Verjame, da je v vsakem otroku in mladostniku seme dobrote, zato želi deliti bogastvo mladosti s tistimi, ki so za to prikrajšani. Zaveda se svoje odgovornosti za ta trenutek našega bivanja in želi biti v stiku s pravim, resničnim življenjem otrok in mladostnikov z ulice, jim nuditi prijateljsko podporo, spodbudo za osebnostno napredovanje in strokovno pomoč.

a) Redna vzgojna dejavnost

1. Mladinski center Skala.
Z dejavnostmi Mladinskega centra Skala (MCS), ki so namenjene otrokom in mladostnikom, gostuje Skala v igralnici Knjižnjice Fužine na Preglovem trgu štev. 15. MCS deluje preventivno kot alternativa za kvalitetno preživljanje prostega časa, učenje in druženje. V njem redno potekajo učna pomoč, kreativne delavnice in interesne skupine. MCS naj bi bil prostor, kjer se mladostnik čuti varnega, kjer ima človeka, ki mu lahko zaupa.

2. Osebno spremljanje
je namenjeno mladostnikom, ki so vključeni v programe Skale in se znajdejo v hujši stiski. Mladostnik se lahko v osebno spremljanje vključi na svojo pobudo, na pobudo staršev, šole ali sodelavca Skale, temelji pa na skupnem dogovoru in medsebojnem sodelovanju vseh udeleženih (otroka, staršev, šole in drugih institucij). Gre za individualno delo; mladostnik naj bi se preko sproščenih prijateljskih druženj s prostovoljcem in skupnega dela počutil sprejetega, spoznal pomembnost medsebojnih odnosov in napredoval na različnih področjih življenja in osebnosti.

3. Ulično delo. Izvorno mesto in poslanstvo Skale je na ulici, kjer se mladi vsakodnevno zbirajo in družijo. Namen mladinske ulične vzgoje je razvijati takšne aktivnosti na ulici, ki bi popestrile in obogatile mladostnikov vsakdanjik, tudi s potrebnimi življenjskimi informacijami, dialogom, druženjem, posluhom, podporo in nasveti na njihovi življenjski poti. Zato poučne, ustvarjalne in zabavne delavnice ter športne in druge igre. Ulično delo poteka preko treh glavnih aktivnosti:
a) stik na ulici
b) telovadnica
c) minibus veselja (naslednik Busa veselja).

b) Projektna vzgojna dejavnost

• Počitniški programi in Skalini tabori.
• Enodnevna prireditev Fešta na Fužinah (meseca maja).
• Glasilo Skala (večkrat na leto: strokovni zapisi, kronika, ustvarjanje mladih).
• Evropske izmenjave mladih.
• Simpoziji.

Več glej na osnovni spletni strani skala.je oz. klikni ikono osnovne strani zavoda Salesianum.