SMC Rakovnik

Naslov

SMC Rakovnik
Rakovniška 6
SI - 1000   Ljubljana

Vodja SMC Rakovnik
Jure Babnik
tel. 041/856.452
e-mail: jure.babnik@gmail.com

Iz zgodovine

Salezijanski mladinski center Rakovnik (naprej SMC) je v sklopu poslanstva salezijanske skupnosti Rakovnik nastajal skozi vso zgodovino salezijanskega poslanstva na Rakovniku od leta 1901 naprej. Med obema vojnama je bilo zelo živahno delo v t.i. rakovniškem oratoriju, pravi razcvet je doživljal po l. 1926, ni pa imel stalnih prostorov (nekaj časa v kripti pod cerkvijo, pa v arkadah, pa v vili ob igriščih …). Razmišljali so celo o novogradnji, zbirali gradbeni material, pripravili načrte, toda njihovo uresničitev je preprečila vojna.
Po vojni je delo z mladimi na novo oživelo v okvirih novoustanovljene župnije leta 1956. S slovensko osamosvojitvijo leta 1991 in procesom denacionalizacije se je po sklepu 16. inšpektorialnega zbora salezijancev leta 1992 to delo razvijalo v smeri (p)oživljanja SMC. Tudi zato je imela ob obnovi nekdanjega konvikta (oz. Angore) prednost zamisel, da se v pritličju te stavbe (1200m2) in na njenih spodnjih dvoriščih uredijo prostori in igrišča za mlade, za potrebe SMC.

Salezijanski mladinski center danes

SMC Rakovnik je odprt vsem mladim na teritoriju župnije Ljubljana Rakovnik in njene bližnje ter širše okolice, ki so pripravljeni sprejeti program in pravila SMC. Predstavlja se kot ustanova med cerkvenim in civilnim področjem, med svetnim in verskim. Deluje v duhu velikega vzgojitelja mladih sv. Janeza Boska in njegovega preventivnega sistema. Zavzemamo se za celostno vsestransko vzgojo mladih: omogočamo poglabljanje v odgovorno in življenjsko krščanstvo, izkušnjo skupnosti, usposabljanje za življenje, zdrave oblike življenja, zabave in preživljanja prostega časa, sprejemanje pomembnih odločitev …
Otroci in mladi s SMC-jem dobivajo »varno« vzgojno okolje za svoj prosti čas in dodatno izpopolnjevanje. V njem si prizadevamo za ustvarjanje takšnega okolja, kjer bo »oratorij« lahko potekal vse leto. S sedanjo ponudbo lahko mnoge krožke ali interesna izpopolnjevanja organiziramo kar v SMC. Ob obisku verouka se tako lahko otroci vpišejo še k drugim dejavnostim, obiskujejo glasbeno šolo, se zadržijo v igralnici SMC.
SMC se vključuje v duhovno življenje župnije, ga pomaga animirati, pri tem pa upošteva zakonitosti poslanstva župnije. Posredno in občasno se tem dejavnostim pridružujejo tudi starši in družine, iz katerih ti mladi izhajajo. Tako v življenje SMC vstopajo tudi odrasli in druga združenja, ki izvajajo in sprejemajo njegovo poslanstvo. S tem združevanjem poskuša SMC ustvarjati preventivno okolje vzgoje in pozitivnih vrednot.

SMC Rakovnik pravno-formalno deluje v okviru Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik.

Več glej na osnovni spletni strani donbosko.si/rakovnik oz. klikni ikono osnovne strani zavoda Salesianum.