Zavetje mladosti

4. srečanje ŠAP in AS

Z našo šolo za animatorje pripravnike in animatorsko skupino smo januarja prečkali točko, ki je označevala polovico letošnjih srečanj. Ker se en petek v mesecu s pripravniki in animatorji vidimo po zoomu, smo morali letos z voditelji ubrati drugačen pristop. A to nas ni ustavilo in tako smo na zadnjem srečanju pri mlajši skupini spoznavali kako se pripravi in izvede oratorijsko delavnico. Na kaj mora biti animator pri tem pozoren in kako zagotovi, da bodo na delavnici otroci dobro sodelovali in na koncu domov odnesli lep izdelek. V starejši skupini pa je bilo govora o sv. maši. Spoznali smo posamezne dele svete maše in nato po manjših skupinah napisali uvode za mladinsko mašo, ki smo se je udeležili pri naslednjem srečanju. Animatorska skupina, pa se je razgovorila o don Bosku in sv. maši, ki smo jo sooblikovali animatorji ob njegovem prazniku. Ker se poletje in oratorij nezadržno približujeta, se tudi mi s pripravniki vztrajno pripravljamo na njihov vstop med animatorje, ki bo na začetku poletja.

Klavdija Žnidaršič

Morda vas zanima tudi