Zavetje mladosti

Glasbena šola Rakovnik

Glasba ima neverjetno moč. Kdorkoli se ukvarja z otroki in mladimi, ve, kako pomembna sta petje in glasba. To je vedel tudi sv. Janez Bosko in glasbo postavil v središče svojega vzgojnega delovanja. Tudi don Boskovi duhovni sinovi salezijanci so vedno in povsod, tudi na Slovenskem, glasbi in petju namenjali veliko pozornosti. Tako je Salezijanski inšpektoriat ustanovil Glasbeno šolo Rakovnik, ki je začela delovati v šolskem letu 1998/1999 – ta danes predstavlja eno od organizacijskih enot Zavoda Salesianum. Ministrstvo za šolstvo in šport je Glasbeno šolo Rakovnik 2. julija 2002 vpisalo v razvid izvajalcev javno veljavnih programov za program osnovnega glasbenega izobraževanja.

ODDELKI GLASBENE ŠOLE RAKOVNIK

V programu glasbene šole delujejo naslednji oddelki: instrumenti s tipkami in petje, godala, pihala in trobila, kitara, nauk o glasbi, glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja. Delovanje Glasbene šole Rakovnik je usmerjeno v kakovostno individualno in skupinsko muziciranje. Prizadevamo si, da bi bili učenci vključeni v različne glasbene sestave: orkester, ansambel, komorno zasedbo ali kakšen drug sestav. Svoje znanje imajo priložnost – poleg rednih šolskih in razrednih nastopov – podariti številnim obiskovalcem javnih koncertov in drugih prireditev, ki jih redno pripravljamo.

STIKI

Logo-web

ZAVOD SALESIANUM
OE Glasbena šola Rakovnik
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana

TEL: 059 339 301 (tajništvo)
EPT: [email protected]

Direktor Zavoda Salesianum:
mag. Marjan Lamovšek

Ravnatelj Glasbene šole Rakovnik:
g. Andrej Benedik
TEL: 059 339 302  GSM: 031 358 022

Namenite nam dohodninsko donacijo
OBRAZEC
Upravičenec: Zavod Salesianum, Glasbena šola Rakovnik  Davčna št.: 42117917