Zavetje mladosti

Predstavitev Glasbene šole Rakovnik

Janez Bosko in glasba

Glasbena šola Rakovnik deluje po vzgojnih načelih sv. Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev ter velikega vzgojitelja in prijatelja mladih. Don Bosko se je zavedal izrednega pomena, ki ga ima glasba zlasti v življenju mladega človeka, in si vzgoje mladih brez dobre glasbe ni znal predstavljati.

Zgodovina glasbe na Rakovniku

S prihodom salezijancev na Rakovnik leta 1901, je kmalu oživela tudi glasbena dejavnost. Razna slavja je popestrilo igranje salezijanske godbe, tamburaških skupin in prepevanje mladih fantov. Rakovniška godba (v njej je bilo tudi do 60 članov) je zlasti po 1. svetovni vojni postala dobrodošel gost na številnih cerkvenih in posvetnih prireditvah.

Leta 1936 je bila na Rakovniku ustanovljena glasbena šola kot podružnica Glasbene Matice v Ljubljani. Ob tej priliki je pisal glasbeni izvedenec g. Vilko Ukmar v Slovencu 11. junija 1937: »Da si je vodstvo zavoda na Rakovniku oskrbelo glasbeni pouk, kaže, da se zelo zrelo zaveda pomena, ki ga ima glasbena umetnost v človekovem življenju.«

Ustanovitev glasbene šole

Glasbena šola Rakovnik pred obnovo leta 2010

Zvesti dolgoletni tradiciji so se rakovniški salezijanci odločili nadaljevati bogato glasbeno zgodovino Rakovnika. Tako je Salezijanski inšpektoriat ustanovil Glasbeno šolo Rakovnik, ki je začela delovati v šolskem letu 1998/1999 in je danes ena od organizacijskih enot Zavoda Salesianum. Zahvala velja predvsem g. Metodu Ogorevcu, ki je prvi videl veliko priložnost, da bi bili lahko številni otroci z Rakovnika in okolice deležni glasbene vzgoje, in je vložil največ truda v ustanavljanje šole. Štiri leta po ustanovitvi glasbene šole, 2. julija 2002, je Ministrstvo za šolstvo in šport Glasbeno šolo Rakovnik vpisalo v razvid izvajalcev javno veljavnih programov za program osnovnega glasbenega izobraževanja.

Vizija

V šolskem letu 2018/2019 je Glasbena šola Rakovnik praznovala že 20. obletnico svoje ustanovite. Njen izziv ostaja v tem, kako otroke prek glasbe pripravljati na ustvarjalno in zlasti odgovorno življenje. Poslanstvo glasbene šole je posredovanje ne le učenja, ampak tudi vzgoje. Z individualnim pristopom učiteljev razvijamo delovne navade pri učencih, skrbimo za veselje do dela, razvijamo glasbene potenciale otrok in jih preko glasbe učimo odnosa do umetnosti ter zaznavanja lepote, ki dviga človekovega duha. Vse to želimo skupaj s spretnostjo in ljubeznijo do lepega posredovati mladim kot popotnico za življenje. Želimo si, da bi otroci, ki obiskujejo naš glasbeno šolo od nas odhajali uglašeni za življenje.