Zavetje mladosti

Salezijanci na Rakovniku

Na Rakovniku se nahaja prva (»materna«), največja in osrednja salezijanska ustanova v Sloveniji. Ob Gradu Rakovnik in romarski cerkvi Marije Pomočnice je v več kot 100 letih tu zraslo salezijansko in pastoralno središče, kjer danes potekajo številne evangelizacijske, vzgojno-pastoralne, formacijske in upravne dejavnosti.

Iz zgodovine

Po več kot desetletnem prizadevanju je 23. 11. 1901 prva skupina salezijancev prišla na Rakovnik v stari grad iz 17. stoletja, med njimi trije Slovenci. Njihovo delo se je hitro »prijelo«, prihajali so mladi, zgradili so cerkev Marije Pomočnice, ob njej je zrasel velik zavod, ki je mladim ponudil šolo, vzgojo, igro in razvedrilo ter rast v veri. Tu so mnogi našli svoj drugi dom. Nekateri so se odločili za salezijanski poklic, skupnost se je večala, mnogi so odhajali v novonastale skupnosti, v misijone ipd.

Po drugi svetovni vojni je življenje v zavodu ob cerkvi zamrlo. Ukinjene so bile šole in dijaški dom, sobratje pregnani (na izpraznjene župnije, mnogi so šli čez mejo), bogoslovci so morali v ljubljansko semenišče, za upravo cerkve sta po mnenju novih oblastnikov zadostovala le dva duhovnika – zato je ostalo le nekaj sobic ob cerkvi, vse drugo je vzela država. Prišli so »tuji« gospodarji, ob katerih so rakovniške stavbe vedno bolj propadale.

Ostala pa je cerkev, ostala je Marija Pomočnica – varuhinja! Ostalo je nekaj sobratov, niso se predali malodušju. Vračati so se začeli nekateri sobratje, bogoslovci so spet smeli na Rakovnik, svinjake so  preuredili v prostore za bivanje za člane skupnosti, ustanovljena je bila župnija, hlev spremenjen v župnišče.

S »slovensko pomladjo 1991« in z denacionalizacijo (od 1992 naprej) se je začelo skoraj 20-letno prizadevanje, da bi salezijanski družbi vrnili stavbe in zemljišča. In zgodilo se je: »tujci« so odšli, marsikaj je bilo obnovljenega, sobratje bivajo v primernejših prostorih, imajo možnosti za svoje apostolsko delo. Na Rakovnik se je vrnilo življenje, veselje in radost otrok, mladine in staršev.

Rakovniška kronika daje slutiti vso pestrost dogajanj na rakovniškem hribu v in ob cerkvi Marije Pomočnice.

Salezijanska skupnost danes

Skupnost sestavljajo salezijanci duhovniki, bratje laiki, sobratje v formaciji ter kandidati. Življenje skupnosti se širše prepleta s programi slovenske inšpektorije, ki ima sedež na Rakovniku in s programi salezijanske mladinske pastorale.
Salezijanska skupnost na Rakovniku je skrbnica in nosilka mnogih dejavnosti:

– romarska cerkev Marije Pomočnice (romarski shodi in spovedovanje),

– formacijska hiša,

– vodenje in upravljanje župnij Rakovnik, Rudnik in Barje,

– salezijanski mladinski center,

– glasbena šola,

– enota dijaškega doma Janeza Boska Želimlje,

– študentski dom,

– založba Salve d. o. o.,

– Furli d. o. o.

Sobratje skrbijo za upravljanje zgradb, knjižnico, vrt, zakristijo, krojaško delavnico, postopek za beatifikacijo Božjega služabnika Andreja Majcna, projekt Oratorij Slovenija, duhovne večere (kateheze), večere SKG in družabne večere za mlade ter nudijo pastoralno pomoč v bližnji in daljni okolici.

V to poslanstvo vstopajo tudi zaposleni, sodelavci in prostovoljci, ki s salezijanci delijo don Boskovo karizmo in poslanstvo.