Zavetje mladosti

Koledar glasbene šole v šolskem letu 2022/2023

DATUM

DAN

URA

DOGODKI

1. 9. ČET   Začetek rednega pouka
1. 9. ČET 16.00 Razdelitev urnikov KLASIČNI PROGRAM – 1. srečanje učiteljev, učencev in staršev
1. 9. ČET 17.30 Razdelitev urnikov LJUBITELJSKI PROGRAM – 1. srečanje učiteljev, učencev in staršev
12. 9. − 16. 9.     Letni izpiti – jesenski rok
18. 10. TOR 18.00 1. JAVNI NASTOP 
19. 10. SRE 19.00 1. JAVNI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA
31. 10. – 4. 11.     Jesenske počitnice
15. 11. TOR 18.00 2. JAVNI NASTOP
16. 11. SRE 19.00 2. JAVNI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA
24. 11. PON 18.00 3. JAVNI NASTOP
29.11.
TOR 18.00 4. JAVNI NASTOP
14. 12. SRE 19.00 JAVNI PRAZNIČNI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA
16. 12. — 24. 12.

 

 

    Božična devetdnevnica – pouk le do 18. 00, dnevi komorne igre
18. 12. NED 16.00 ADVENTNO-BOŽIČNI KONCERT
26. 12. – 2. 1.     Božično-novoletne počitnice
9. 1. − 13. 1.     KOLOKVIJI
17. 1
TOR
18.00
REVIJA KATOLIŠKIH GLASBENIH ŠOL – GŠ BELTINCI
18. 1. TOR 18.00 5. JAVNI NASTOP
23. 1. – 27. 1.     Letni izpiti – zimski rok
24. 1.  TOR  12.00 Dan Rakovnika
31. 1. TOR   Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
6. 2. – 10. 2.     Zimske počitnice
1. 2. SRE 19.00 4. JAVNI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA – FILMSKA GLASBA
2. 2. ČET 18.00 6. JAVNI NASTOP
8. 2. SRE PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
11. 2. – 12. 2.     INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SGBŠ
13. 2
 PON   NI POUKA PROST DAN
21. 2
TOR
18.00
Pustni torek: KONCERT V MASKAH
24. 2 PET 18.00 REVIJA LJUBLJANSKIH GLASBENIH ŠOL V SLOVENSKI FILHARMONIJI
26. 2.  NED 10.30 SODELOVANJE LJUBITELJSKEGA PROGRAMA PRI SV. MAŠI
27. 2 – 17. 3.     52. tekmovanje mladih glasbenikov RS
7. 3. TOR 18.00 7. JAVNI NASTOP
22. 3. SRE 18.00 DRUŽINE NASTOPAJO − javni koncert
28. 3. TOR  18.00 8. JAVNI NASTOP
7. 4. PET   VELIKI PETEK – NI POUKA (termin se nadomesti)
9. 4. NED   VELIKA NOČ
10. 4. PON   VELIKONOČNI PONEDELJEK
3. 4. – 21. 4.     Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede
17. 4. PON 18.00 9. JAVNI NASTOP
19. 4. SRE 19.30 5. JAVNI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA
26. 4
PON
  Pouka prost dan
27. 4.−2. 5.
Prvomajske  počitnice
3. 5. – 12. 5.     Objava razpisa za vpis v šol. leto 2022/23
9. 5. TOR 18.00 10. JAVNI NASTOP
10. 5. TOR Sodelovanje GCEW in GŠ Rakovnik – klavirski oddelek
11. 5. ČET 9.00 DAN ODPRTIH VRAT − koncerti za predšolske otroke in učence 3. razredov
15. 5. – 19. 5.     Letni izpiti – majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ
15. 5. PON 18.00 11. JAVNI NASTOP
17. 5. SRE 19.00 NASTOP KOMORNIH SKUPIN ALI JAVNI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA
18. 5
ČET   Gospodov vnebohod (v času sv. maše ni nastopov in nadomeščanj)
19. 5. PET 16.00 Sprejemni preizkusi za vpis v 1. r. – sprejem novih učencev
24. 5. SRE   Praznik Marije Pomočnice
(v času sv. maše ni nastopov in nadomeščanj)
29. 5.
PON   Binkoštni ponedeljek (v času sv. maše ni nastopov in nadomeščanj)
1. 6. − 9. 6.
  Vpis učencev v 1. razred, sprejem novih učencev
7. 6. SRE  19.00 JAVNI NASTOP NAJMLAJŠIH UČENCEV LJUBITELJSKEGA PROGRAMA
8. 6. ČET   Praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi (v času sv. maše ni nastopov in nadomeščanj)
12. 6. TOR 18.00 ZAKLJUČNI NASTOP PRVIH RAZREDOV KLASIČNEGA PROGRAMA
12. 6. – 20. 6.     Letni izpiti − junijski rok
14. 6. SRE 19.00 ZAKLJUČNI KONCERT − LJUBITELJSKI PROGRAM
20. 6. TOR 19.30 ZAKLJUČNI KONCERT V CERKVI MARIJE POMOČNICE (klasični program)
19. 6. −23. 6.
Vpis učencev v 2. in višje razrede
23. 6. PET   Popravni izpiti
23. 6. PET   Zaključek pouka – razdelitev spričeval
29. 8.  TOR 12.00 DODATNI ROK ZA SPREJEMNI PREIZKUS