Zavetje mladosti

Cenik zasebne Glasbene šole Rakovnik za šolsko leto 22/23

Starši se z vpisom otroka obvežejo, da bodo redno izpolnjevali vse finančne obveznosti. S pomočjo prispevka staršev šola krije del materialnih stroškov, ki nastajajo med šolskim letom.

V primeru, da glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, plača tisti, ki ima nižji oziroma enaki prispevek za materialne stroške 75% celotne cene prispevka.

Letni prispevek staršev za kritje materialnih stroškov je razdeljen na deset zaporednih mesečnih obrokov, od septembra do junija. Praviloma se ga plačuje v rednih mesečnih obrokih, kdor pa bi ga želel poravnati v enkratnem znesku, je letni prispevek nekoliko nižji. Pridružujemo si pravico do sprememb cen pred novim šolskim letom.

Vpisnina se poravna ob vpisu v novo šolsko leto.

Cenik – klasični program

Prispevek za materialne stroške – klasični program
Mesečni prispevek Letni
prispevek
Pouk inštrumenta in nauka o glasbi 69,00 € 650,00 €
Pouk nauka o glasbi, glasbene pripravnice, predšolske glasbene vzgoje 39,00 € 350,00 €
Pouk inštrumenta (za učence, ki so že zaključili z NGL) 62,00 € 570,00 €
Pouk petja 84,00 € 790,00 €
Vpisnina 35,00 €
Izposojnina šolskega inštrumenta 25,00 € 250,00 €

Cenik – ljubiteljski program

Prispevek za materialne stroške – ljubiteljski program Mesečni
prispevek
Letni
prispevek
Pouk inštrumenta (z ali brez OGT) 69,00 € 650,00 €
Pouk komorne igre in benda 35,00 € 300,00 €
Pouk kitarskega orkestra 25,00 € 200,00 €
Pouk petja 84,00 € 790,00 €
Vpisnina 35,00 €