Zavetje mladosti

Darujem ti ljubezen, ki v meni živi, sprejmi ta dar, Gospod!

Prvo sveto obhajilo

Tako je letos odmevalo v srcih naših prvoobhajancev, ki so se ob mnogih omejitvah pripravljali na prvo srečanje z Jezusom. Verouk je v veliki večini potekal na daljavo. Starši so bili povabljeni k sodelovanju, da so otrokom posredovali poslane kateheze in jim posvetili nekaj dragocenega časa v pomoč. Duhovna obnova za starše in otroke je potekala preko ZOOM povezave. Animatorji so skupaj s s. Ivanko
vse odlično pripravili. Vse je potekalo kot mora, a otroci bi rajši v živo, sploh peko hostij pri sestrah. Eden prvoobhajanec je prosil, če bo smel drugo leto priti zraven, ko bomo pekli hostije. Tako si želi videti in speči hostijo.
Zelo smo bili veseli sporočila škofov in Slovenskega katehetskega urada, da naj bližnjo pripravo na zakramente vsaj štirikrat izvajamo v živo. Naša srečanja so potekala v cerkvi, kjer smo lažje upoštevali ukrepe NIJZ. Kot veliko razkošje smo si privoščili mašo samo za otroke in starše po skupinah in se ob razlagi mašnih delov poglobili v skrivnost evharistije. Eno srečanje smo namenili molitvi pred Najsvetejšim, kjer so otroci Jezusu povedali svoje prošnje in zahvale. Spoznali so, da jih Jezus vedno čaka kot prijatelj in starejši brat. Cerkev je skupni dom, ker
se zbiramo k molitvi kot bratje in sestre.
Praznovanje prvega svetega obhajila smo izvedli v dveh skupinah v soboto, 15. 5. 2021. Starši in otroci so sodelovali s prošnjami, s prinašanjem darov, z zahvalami, z branjem Božje besede, uvodi, glasbo in petjem. Posebej ganljivo je bilo, ko so starši zapeli svojim otrokom. Takrat so zažarele njihove oči, staršem pa so se zalesketale solze v očeh, ko so jih predajali v Božji objem in Marijino varstvo, hvaležni, da jih imajo. Jezusa so prejeli v veliki zbranosti, z vero, da je v tem koščku kruha navzoč Jezus Kristus, Božji sin. Po obhajilu so se prisrčno zahvalili Jezusu za sveto obhajilo. Posvetili so se Mariji in jo prosili, naj jih v življenju varuje, da ne bi nikdar zašli na kriva pota. Hvaležnost so izrazili staršem, katehistinji s. Ivanki, g. župniku Mirku in vsem, ki so jim pripravljali ta dan. V spomin na ta dan so prejeli križ – znamenje
odrešenja, skrinjico z simboličnimi predmeti, ki jih bodo spominjali na Jezusa, ki je Luč (svetilka), na navezo z njim (karabin), na Marijo, Jezusovo mamo (rožni venec), na pogovor z Jezusom (molitvenik), na Jezusa, ki je pot (kompas) … in blagoslovljen hlebček kruha, ki so ga razdelili med povabljene goste.
Bogoslužje so obogatili mladi iz župnije s svojim čudovitim petjem in glasbeno spremljavo. Praznovanje so popestrili tudi starši in sorodniki prvoobhajancev z glasbo in petjem. Vsem prisrčna hvala.

SIZ

Morda vas zanima tudi