Zavetje mladosti

Individualni pouk spet v prostorih šole

Dragi starši!

Vlada RS je v četrtek, 11. 2. 2021, sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

V skladu z novim odlokom se od ponedeljka, 15. 2. 2021 dalje, v glasbenih šolah individualni pouk ponovno izvaja v šolskih prostorih.

Skupinski pouk bo še naprej potekal v obliki izobraževanja na daljavo.  Na daljavo bo tako potekal pouk nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, komorne igre, zbora ter orkestrov.

Ker bo skupinski pouk še naprej potekal na daljavo bodo za učence, ki imajo pouk inštrumenta pred ali takoj po pouku nauka o glasbi, morda potrebne prilagoditve, zato Vas prosim za razumevanje.

POUDARKI IZ OKROŽNICE:

Individualni pouk se v celoti izvaja v prostorih šole, medtem ko bo pouk predmetov, ki se izvajajo skupinsko, še naprej potekal v obliki izobraževanja na daljavo.

Pouk skupinskih predmetov, ki potekajo na daljavo: predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, nauk o glasbi, solfeggio, pevski zbor in orkester.

Higienska priporočila NIJZ

  • vsi zaposleni in učenci v objektu šole nosijo maske,
  • pri uporabi in izmenjavi šolskih inštrumentov učenci nosijo masko tudi med poukom (izjema so pihala, trobila in petje),
  • obvezno temeljito zračenje prostorov po vsakem učencu,
  • obvezna higiena rok (razkuževanje).

Odsotnost učenk in učencev:

  • o odsotnosti zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Za učenke in učence individualnega pouka, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, se pouk še naprej izvaja na daljavo.

Andrej Benedik, ravnatelj

Morda vas zanima tudi