Zavetje mladosti

Navodila škofov za cerkve za čas umirjanja COVID-19

V nadaljevanju predstavljamo skrajšana navodila škofov za cerkve za čas umirjanja epidemije COVID-19

Celotna navodila si lahko preberete tukaj >>

 

Slovenski škofje ordinariji so 1. junija sprejeli nove ukrepe za dodatno sproščanje preventivnih ukrepov pri bogoslužju v cerkvah. Navodila veljajo od 2. junija 2020, do preklica:

 • Udeležba pri sveti maši je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo.
 • Ob vstopu v cerkev si razkužimo roke in v cerkvi ohranjamo razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru, da to ni mogoče, moramo nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask.
 • Namesto pokrižanja z blagoslovljeno vodo ob vstopu se spoštljivo pokrižamo in pokleknemo.
 • Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo razdaljo 1,5 metra in je zanje priporočena uporaba mask.
 • Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporočeno je, da se pozdrav miru izrazi s poklonom ali pogledom.
 • Sveto obhajilo se deli samo na roko. Priporočeno je, da ima delivec obhajila pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si razkuži roke.
 • Pri prihodu in odhodu iz cerkve upoštevamo medosebno razdaljo.

 

 • Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno, če je nameščena zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati in ohranjati razdaljo.
 • Za obhajanje zakramenta svetega krsta, zakramenta svetega zakona in župnijske slovesnosti veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo.
 • Bolniško maziljenje se obhaja ob ustrezni zaščiti duhovnika in bolnika, enako velja za obiske bolnikov na prve petke.
 • Pri pogrebih se upošteva navodila državnih ustanov.

 

 • Verouk se začne izvajati vzporedno s poukom v osnovni šoli. Pri verouku veljajo enaka zdravstvena navodila, kot veljajo v šolah.

 

 • Za skupno ali osebno molitev v cerkvi veljajo enaki pogoji, kot pri sv. maši.

 

 • Škofje vabijo vse, da nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije.
Morda vas zanima tudi