Zavetje mladosti

Obnova Rakovniške cerkve v besedi in sliki

V pripravi na 100-letnico posvetitve cerkve Marije Pomočnice smo se že pred dvema letoma odločili, da za ta lep jubilej obnovimo notranjost rakovniške cerkve. Z obnovo smo začeli 8. januarja letos, ko smo s farani začeli selitev in demontažo cerkvene opreme, ki smo jo zaradi obnove začasno preselili. Selitev in priprava cerkve za obnovo je bila po izredno lepem odzivu faranov, ki so pomagali pri selitvi, tako uspešna, da smo s to fazo del zaključili v manj kot tednu dni. Že naslednji teden so lahko tako svoje delo začeli mojstri, ki so v naslednjih dveh mesecih in pol opravili obnovitvena dela. V cerkvi smo tako: zamenjali in na novo napeljali vso elektrifikacijo in razsvetljavo; cerkev se je v celoti prepleskala in na novo pobarvala vključno s hodnikom za cerkvijo; zamenjalo in na novo se je postavilo in napeljalo ozvočenje; preuredili smo prezbiterij, zamenjali so se oltar, ambon, stopnice pred oltarjem in stopnice, ki vodijo do glavnega oltarja; zamenjal se je vetrolov pri vhodu v cerkev. Med obnovo smo cerkev v manjši zasedbi salezijancev in nekaterih faranov parkrat že vmes očistili. Končna in največja akcija čiščenja in namestitev opreme (klopi, stoli, slike …) se je izvršila v tednu pred cvetno nedeljo. Kljub obsežni obnovi in nekaterim dodatnim delom, ki jih je bilo potrebno postoriti, ker je obnova to sama pokazala, se je obnova zaključila v manj kot treh mesecih, za kar gre velika zahvala vsem vpletenim v obnovo. V prvi vrsti gre zahvala organizatorju del in vodju obnove s strani salezijancev Janezu Krncu in pomočniku Viliju Švarcu, ravnatelju skupnosti za idejno vodenje obnove Petru Končanu in župniku Jožetu Brečku. Hvala arhitektu Robertu Dolinarju za izdelavo načrtov in vse drugo sodelovanje v procesu obnove. Hvala vsem izvajalcem del za njihovo kvalitetno in skrbno opravljeno delo obnove. In nenazadnje hvala vsem župljanom, ki so v vsem tem času priskočili v pomoč pri delovnih akcijah selitve, čiščenja in urejanja obnovljene cerkve. Bog povrni vsem za ves trud in naj bo obnovljena cerkev še naprej za vse kraj molitve in zahvale Bogu in Mariji Pomočnici za vse prejete milosti in darove.

Morda vas zanima tudi