Zavetje mladosti

Pomoč za šoloobvezne otroke

Pomoč velja za šoloobvezne otroke osnovne in srednje šole (l.2021/2022) iz družin naše župnije
Rakovnik. Prošnjo lahko dobite v vratarnici Salezijanskega zavoda Rakovnik.

Za pridobitev pomoči za šolske potrebščine je potrebno naslednje:
– Prosilec-družina sam napiše prošnjo za dodelitev pomoči za šolske potrebščine (opis situacije
v družini, zakaj potrebujete pomoč).
V prošnji se navede imena otrok, naslov, kateri razred bodo otroci obiskovali v l.2021/2022 ( IZPOLNITE
PRILOŽEN OBRAZEC)
– Potrebno je priložiti dokazila o dohodkih vseh članov družine ( na obrazcu obkrožite, kar ste priložili):
-dokazila o družinskih prejemkih (plača ali pokojnina-kopija ali bančni izpiski),
odločbo o otroškem dodatku-cela kopija, potrdilo o socialni pomoč-cela kopija, štipendija, o subvenciji
najemnine, potrdilo ZZZS o brezposelnosti, če je v družini brezposelna oseba in ostale dokumente ter
– Potrdilo o vpisu za srednješolce za šolsko leto 2021/2022 (starejša potrdila ne veljajo) ali kopijo
spričevala o opravljenem letniku in ostalo po spisku;
potrdilo o vpisu za otroke, ki gredo v prvi razred (pomoč za prve 3 razrede OŠ bo manjša, ker bodo dobili
zastonj del.zvezke in knjige v šoli)
Pri nakupu oz. kritju stroškov za šolske potrebščine bo prednost pri nakupu delovnih zvezkov in
šolskih potrebščin. Šolskih knjig ne bomo plačevali.
Prošnja mora biti poslana na našo Župnijsko Karitas Rakovnik najkasneje do četrtka
1.julija 2021- pošljite po pošti na naslov,
Župnijska karitas Rakovnik, Rakovniška 6, 1000 Ljubljana oz. prinesete v sprejemnico
v župnišče v dopoldanskem času med tednom ali na dežurstvo, ki je v četrtek 1.7.2021.
Za ev.vprašnja: e-mail: [email protected]
Vrnite tudi izpolnjeno priloženo IZJAVO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, ki jo vsak prosilec
podpiše in vrne s prošnjo!!!
Prosim, da so prošnje popolne z vsemi podatki, ker nepopolnih ne bomo obravnavali in
pošiljali naprej.
Prav tako zamudnikov ne bomo obravnavali!!!!
Vse ”popolne” prošnje skupaj bomo posredovali na Škofijsko Karitas Ljubljana, po odobritvi
bomo dobili vrednostne bone, o čemer boste obveščeni (verjetno v začetku avgusta), ker jih boste
morali osebno prevzeti in podpisati prevzem. Boni bodo veljali do 31.10.2021.
Župnijska Karitas Rakovnik ne bo posebej odobrila pomoči za šolske potrebščine.

Župnijska Karitas Rakovnik

Morda vas zanima tudi