Zavetje mladosti

Primerjava klasični – ljubiteljski program

KLASIČNI PROGRAM LJUBITELJSKI PROGRAM
SPREJEMNI IZPITI DA – nivo zahtevanega je višje kot na ljubiteljskem programu. DA – v primeru prostih mest je vsak sprejet.
STAROSTNA OMEJITEV 6 let V primeru prostih mest navzgor ni starostne omejitve, spodnja meja pa je 6 let
TRAJANJE ŠOLANJA 6 let nižja stopnja + 2 leti višja stopnja 4 leta
POTEKANJE POUKA 2×30 min inštrument na nižji stopnji

 

2×45 min inštrument na višji stopnji

 

1x tedensko NGL ali SOLFEGGIO (dolžina pouka odvisna od kvote učencev)

1x tedensko 45 min inštrument

 

 

 

 

1x tedensko Osnove glasbene teorije (dolžina pouka odvisna od kvote učencev)

INŠTRUMENTI, KI SE JIH LAHKO OTROCI UČIJO · Kljunasta flavta

· Prečna flavta

· Klasična kitara

· Klavir

· Orgle (predznanje klavirja)

· Violina

· Violončelo

· Klavirska harmonika

· Trobenta

· Klarinet

· Petje (klasično)

· Kljunasta flavta

· Prečna flavta

· Akustična/ritem kitara

· Bas kitara

· Električna kitara

· Tolkala (cajon, bobni)

· Diatonična harmonika

· Petje (zabavno)

· Orgle (predznanje klavirja)

NAUK O GLASBI Vsa leta šolanja imajo poleg inštrumenta tudi predmet Nauk o glasbi na nižji stopnji (6 let) in Solfeggio na višji stopnji (2 leti) V času 6 letnega šolanja morajo opraviti dve leti Nauka o glasbi oz. Osnov glasbene teorije
PRIMER POUKA KITARE Ubiranje strun in igranje klasike po notnem zapisu:

M. Pelican: Leteča preproga

F: Tarrega: Lagrima

Učenje akordov in igranje popevk:

T. Emmanuel: Stay Close To Me

The Doobie Brothers: Listen To The Music

JAVNO VELJAVNI DA – učenci prejmejo spričevalo, ki je javno veljavno NE – učenci prejmejo spričevalo, ki ni javno veljavno
ŠOLNINA Je enaka na obeh programih. Je enaka na obeh programih.
Morda vas zanima tudi