Zavetje mladosti

Recimo da življenju

Mladinska gostja ga. Urša Cankar Soares

V mesecu marcu smo za mladinsko gostjo povabili g. Uršo Cankar Soares, ki je v Sloveniji vodja projekta Pohod za življenje. Predstavila nam je svetovno gibanje pro life (za življenje), ki želi zaščititi življenje otroka od njegovega naravnega spočetja do rojstva. Mladih se je najbolj dotaknila njena osebna zgodba, ko je iz mladostnice, ki se ji splav ni zdel problematičen, postala velika zagovornica življenja. K temu preobratu so jo pripeljale težke izkušnje in osebna vpletenost v zgodbe njenih prijateljev. Mlade in širšo javnost želi zato ozaveščati in jim s svojim strokovnim znanjem in argumenti pomagati, da bi se odločali za varovanje življenja od otrokovega spočetja do rojstva. Mladi so predstavitev z navdušenjem sprejeli, saj se s temi vprašanji velikokrat srečujejo v pogovorih s svojimi sošolci, ki z njimi ne delijo teh vrednot. Pravijo namreč:  »Vsak dober argument  s tega področja nam bo pomagal k večjemu osebnemu prepričanju, javnemu zagovarjanju in prijateljski pomoči osebam, ki se bodo na nas obrnili v stiski glede nenačrtovane nosečnosti in bomo mogoče edini, ki bomo tem osebam spregovorili o vrednosti in daru življenja vsakega človeka od spočetja dalje.«

Morda vas zanima tudi