Zavetje mladosti

Sporočilo ravnatelja ob začetku šolskega leta

Bright empty classroom without student with wooden furniture -rendering

Spoštovani starši!

Novo šolsko leto je pred vrati. Vsi skupaj si želimo, da bi ga lahko izpeljali po običajno zastavljenih načrtih. Da bi lahko v kar največji meri ohranili zdravje naših otrok in tudi nas samih ter preprečili širjenje virusa, se bomo morali držati določenih navodil NIJZ-ja, kolikor nam bodo prostorske razmere na šoli to dopuščale. Na nacionalni ravni je bilo tako sklenjeno naslednje:

Pouk v glasbenih šolah se od 1. 9. 2020 dalje izvaja po t.i. «modelu B«, kar pomeni, da za izvedbo celotnega programa priporočamo dosledno izvajanje ukrepov v skladu s priporočili NIJZ, s čimer varujemo zdravje otrok in zaposlenih, ki se izobražujejo v glasbeni šoli, posledično pa tudi zdravje njihovih bližnjih. Programi glasbene šole vključujejo otroke od 5. leta starosti.

Delitev urnika v živo (upoštevanje ukrepov), po telefonu/po mailu (priporočljivo).

– Ob vstopu v šolo si je potrebno razkužiti roke in nadeti zaščitno masko. Nošenje zaščitne maske je obvezno na hodnikih (prihod, odhod, čakanje na uro). Med poukom maska ni obvezna.

– Če je le mogoče, naj učenci vstopajo sami, brez spremstva staršev.

Celoten pouk po predmetniku (individualni pouk inštrumenta, glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje, nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, pevskega zbora in komorne igre) se izvaja v prostorih šole, ob doslednem upoštevanju priporočil v zvezi z varovanjem zdravja vseh udeležencev.

Individualni pouk pihal, trobil in petja: priporočena razdalja med učiteljem in učencem zaradi intenzivnejšega izločanja aerosolov je 3 metre.

Pri zaščiti s pregrado iz pleksi stekla je  težko zagotoviti čiščenje in »uhajanje« aerosolov, NIJZ bo podalo mnenje, če je uporaba smiselna.

Uporaba zaščitnih vizirjev je učinkovita le ob striktni hkratni uporabi zaščitne maske.

Skupinski pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi in solfeggia se izvaja v razredu ob upoštevanju zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje.

Pouk orkestrov, komorne igre in pevskega zbora poteka po urniku v primerno velikem prostoru, kjer je zagotovljena ustrezna medsebojna razdalja. V primeru, da  ustrezne medsebojne razdalje ni mogoče zagotoviti,  vsi učenci in učitelj uporabljajo zaščitne maske ali pa se vaje izvajajo v manjših skupinah (t. i. sekcijske vaje).

Pouk pihalnega in ostalih orkestrov, v katerih sodelujejo pihala in trobila v začetku pouka v šolskem letu 2020/2021 poteka po urniku v manjših skupinah (t. i. sekcijske vaje).

Nastope učencev šola izvaja ob doslednem  upoštevanju priporočil NIJZ za zagotavljanje varovanja zdravja vseh udeležencev, upoštevaje dovoljeno število ljudi pri zbiranju na dogodkih.

Pomembne dnevne evidence prisotnih učencev pri pouku (v primeru okužb in posledično iskanja stikov).

Razkuževanje, zračenje skladno s priporočili.

 

Andrej Benedik, ravnatelj

Morda vas zanima tudi