Zavetje mladosti

Srečanja rakovniških ministrantov

Rakovniški ministranti smo oktobra začeli z novim ministrantskim letom. Letos smo imeli namen, da se bomo srečevali dvakrat mesečno, pa nam je epidemija prekrižala načrte, tako da smo se na Rakovniku zbrali samo enkrat. Ostala srečanja smo preselili na zoom.

Naša srečanja so bila obarvana tako z družabnostjo, kot tudi s tematskim delom. V prvem delu leta smo veliko pozornosti namenili cerkvenim prostorom. Srečanja smo še dodatno obarvali z različnimi posnetki. Tako smo poskrbeli za malo medžupnijskega sodelovanja, saj so nam posnetke priskrbeli g. Simon Virant, župnik z Blok, g. Fonzi Žibert in Nejc Krnc, župnik in ministrant iz Boštanja, ter Tomaž Stojc, salezijanec iz Želimelj, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Za temo katakomb smo si ogledali prispevek RTV Slovenija o katakombah sv. Kalista v Rimu, o katerih je spregovoril salezijanec Lojze Dobravec. Naše spoznavanje cerkvenih prostorov smo začeli v zakristiji, sledili pa so še prezbiterij, ladja, katakombe, kor in zvonik. Vsakokrat smo se ustavili ob značilnih predmetih posameznega prostora ter njihovi namembnosti, se sprehodili po rakovniški cerkvi, s pomočjo posnetkov pa tudi opazovali podobnosti in razlike posameznih prostorov po različnih cerkvah. Na ta način smo resnično spoznali, kaj so temelji vsakega bogoslužnega prostora. Ob obletnici prihoda salezijancev na Rakovnik sta nas kaplan Janez in g. Alojzij S. Snoj popeljala še skozi Rakovniški grad in kratko zgodovino Rakovnika, ob prazniku Lurške Matere Božje pa smo spregovorili še o Marijinih prikazovanjih v Lurdu in rakovniški Lurški kapeli. Tematski sklop srečanj smo zaključili s kvizom, na katerem smo povzeli vse, kar smo se novega naučili.

Za naprej nas čaka kar nekaj novih izzivov. Začeli bomo z novim zanimivim tematskim sklopom srečanj, ministranti pripravniki pa so začeli svoje priprave na sprejem v ministrantsko službo, ki bo, če nam bo epidemija to dopustila, v začetku maja.

 

Andraž Krnc

Morda vas zanima tudi