Zavetje mladosti

Velikonočno tridnevje na Rakovniku

VELIKI ČETRTEK – spomin zadnje večerje. Ob 7.00 bodo hvalnice v cerkvi. Dopoldne
ob 9.00 bo v stolnici krizmena maša. Obredi velikega četrtka bodo ob 19.00. Pri sveti
maši bo obred umivanja nog in predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Ob zaključku
obreda vabljeni, da ostanete pri češčenju Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
VELIKI PETEK – spomin Jezusove smrti na križu. Ob 7.00 bodo hvalnice v cerkvi.
Popoldne ob 15.00 vabljeni k pobožnosti križevega pota in zvečer ob 19.00 k obredom
velikega petka (češčenju križa). Po obredu ste vsi vabljeni h križevem potu v naravi.
VELIKA SOBOTA – Jezus počiva v grobu. Ob 7.00 bodo hvalnice v cerkvi. Ves dan ste
vabljeni h češčenju in obisku Jezus v božjem grobu.
Blagoslovi jedil bodo ob 11.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00 in 18.00. Zvečer ob 19.00
bo velikonočna vigilija. Za velikonočno vigilijo s seboj prinesite sveče.
VELIKA NOČ – slovesni praznik Gospodovega vstajenja. Procesija z vstalim
Zveličarjem bo ob 6.30 in nato sveta maša. Svete maše so še ob 9.00, 10.30 in 18.30.
Pri vseh svetih mašah bo ofer za obnovo cerkve.

SVETA SPOVED V tem tednu je priložnost za sveto spoved vsak dan od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 19.00.

Hvala vsem župljanom in salezijancem, ki ste v tem tednu in zadnjih dneh priskočili na
pomoč pri čiščenju cerkve in postavljanju stvari nazaj na svoje mesto. Nekatere stvari še
niso zaključene, pa bodo v tem tednu in po Veliki noči. Še naprej se priporočamo za
sredstva za poravnavo stroškov obnove.

Morda vas zanima tudi