Zavetje mladosti

Velikonočno praznovanje

Spomin zadnje večerje in predstavitev prvoobhajancev ter podelitev kruhkov je polepšalo začetek praznovanja svetega tridnevja. Predstavilo se nam je 30 prvoobhajancev, ki bodo letos prejeli prvo sv. obhajilo. Na koncu sv. maše so ti prejeli blagoslovljene kruhke, ki jih bodo doma razdelili, kot je storil jezus pri pomnožitvi kruha. Prvoobhajanci bodo s to gesto priče pomnožitve Božje ljubezni v svoji družini. Ob nabito polni cerkvi smo Jezusa ob koncu sv. maše ob spremljavi molitve in postnih pesmi pospremili v tako imenovano ječo.

Na Veliki petek se je tudi letos zgodil Križev pot v naravi. Skupine iz župnije in mladinskega centra so pripravile čudovita razmišljanja ob postajah križevega pota. V vsebini so se večkrat dotaknili teme beguncev in vojne v Ukrajini. Nekaj družin iz Ukrajine je že našlo mesto pri posameznih družinah v naši župniji. Besede “tujec sem bil in ste me sprejeli” so tako postale realnost. Hvala Moniki in Janu za vso organizacijo in izvedbo križevega pota in seveda vsem skupinam za odlično pripravljene postaje. 

Velikonočna vigilija, ki je kraljica vseh bogoslužij je bila ta večer imenu primerno kraljevska. S sodelovanjem dveh zborov, postorjenimi ministranti in salezijanci je vse potekalo v najlepšem redu. Ubrano petje in igranje je od vsega začetka naredilo močan vtis na vse vernike. Besede glavnega mašnika ravnatelj Petra so nas spodbudil, da pustimo Vstalega tudi mi v temine našega srca, da nas kot spečega Adama potegne iz smrti v življenje. Praznovanje Kristusovega vstajenja se je torej začelo. Aleluja.

Praznik Velike noči je najprej popestrila vstajenjska procesija z Vstalim Zveličarjem na čelu. Slovesnost so povzdignili izkušenejši ministranti, ki jim v tem poslu ni para. Voditelj bogoslužja g. Inšpektor Marko Košnik je zbranim v lepi homiliji spregovoril o vere in upanju v vsakdanjem življenju s primerom pisma salezijancev iz Ukrajine. Pol enajsto sv. Mašo je popestrilo sodelovanje veroučencev ter otroškega in mlajšega mladinskega pevskega zbora. Sv. Mašo je vodil g. Jure, ki je ob pesmi Dan vstajenja podal vsebinsko bogato pridigo o naših zunanjih in notranjih stiskah, ki preidejo šele ob Jezusovem usmiljenim pogledom iz sivine v barvni odtenek. Zato je za nas Velikonočno praznovanje praznik, ki nas spreminja že sedaj.  Praznik smo zaključil s tradicionalnim sekanjem pirhov.

Morda vas zanima tudi