Zavetje mladosti

Zaključni piknik šole za animatorje in animatorska skupina

Zadnje srečanje Šole za animatorje in animatorske skupine je bilo družabne narave. Klemen nam je spekel nekaj dobrot. Voditelji pa so preko aktivitija preizkusili razgledanost in empatičnost animatorjev in pripravnikov. Zmagala je skupina, sestavljena pretežno iz voditeljev šole za animatorje, kar
pomeni, da so odličen kolektiv. Voditeljem Šole za animatorje sta se mentorja tega področja Ivana in Matija zahvalila in jih nagradila za celoletno delo.

Morda vas zanima tudi