Zavetje mladosti

Predstavitev Vera in luč

V nedeljo, 24. 3., smo se pri maši ob 10.30 predstavili člani skupine Vera in luč. Na Rakovniku se srečujemo že 29 let, vsako drugo nedeljo v mesecu. Naša srečanja so sestavljena iz dobrodošlice, skupne molitve, nato se razdelimo in imajo starši z duhovnikom pogovor o temi meseca, lučke in prijatelji pa se tudi pogovarjamo o temi meseca, zraven pa še kaj ustvarimo in pripravimo oživljanje evangelija. Sledi maša, nato pa še druženje ob dobrotah. Oživljanje evangelija je posebnost naših maš, to pomeni, da evangelij najprej preberemo, nato pa ga uprizorimo, saj tako lažje razumemo. Tudi pri predstavitveni maši smo oživljali evangelij, imeli darovanje in prošnje, pri prošnjah pa so se nam pridružili tudi birmanci. Mašo so s svojim petjem popestrili otroci prve triade. Po končani maši smo nadaljevali prijetno druženje v jedilnici Majcnove hiše. Veseli bomo vseh novih članov.

Kristina

Morda vas zanima tudi