Zavetje mladosti

Obvestila pred začetkom pouka 2020/2021

Osnovni podatki:

Glasbena šola Rakovnik, Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
Tel. št.: 059-339-301 (tajništvo) ali 059-339-302 (ravnatelj)
Trr.: 02058-0255299092
Davčna številka: 42117917
e-mail: [email protected]
Ravnatelj: ANDREJ BENEDIK – GSM: 031-358-022
Vodja ljubiteljskega programa: KARMEN KUNC – GSM: 031-778-544
Direktor zavoda: mag. MARJAN LAMOVŠEK – GSM 031-312-400
Računovodkinja: JANJA KMETIČ TURK

Spoštovani starši in učenci Glasbene šole Rakovnik!

Po opravljenem sprejemnem preizkusu oziroma oddanem vpisnem listu je Vaš otrok v šolskem letu 2020/2021 vpisan v Glasbeno šolo Rakovnik, ki pravno formalno deluje kot organizacijska enota Zavoda SALESIANUM s sedežem na Rakovniški ulici 6 v Ljubljani.

Za učence klasičnega programa (A programa) bo prvo srečanje z učitelji inštrumentov ter razdelitev urnikov v torek, 1. 9. ob 16. uri. Za učence ljubiteljskega programa (B programa) bo prvo srečanje z učitelji inštrumentov ter razdelitev urnikov prav tako v torek, 1. 9. ob 17. 30 uri.

Vse pomembne objave boste lahko spremljali tudi na naši spletni strani https://rakovnik.si/glasbenasola/. V primeru morebitnih sprememb terminov skupinskega pouka, ki se jim bomo skušali čim bolj izogniti, Vas že vnaprej prosimo za potrpljenje in razumevanje. Za morebitne nejasnosti smo Vam na voljo na zgoraj navedenih kontaktnih številkah oz. prek elektronske pošte.
Morebitna posebna navodila glede obvladovanja pandemije bodo prav tako objavljena na naši spletni strani, vsi pa si bomo prizadevali, da bi lahko v šolskem letu 2020/21 izpeljali pouk po začrtanih smernicah in v skladu z učnim načrtom.
Vsem želim, da bi navdušeno začeli z muziciranjem v novem šolskem letu.

Andrej Benedik, ravnatelj


Urnik skupinskega pouka v šolskem letu 2020/2021:

Predšolska glasbena vzgoja = PGV
Glasbena pripravnica = GP
Nauk o glasbi (klasični program) = NGL
Osnove glasbene teorije (ljubiteljski program) = OGT

PON TOR SRE ČET PET

SOLFEGGIO 1
14.45 – 15.30

5. A razred NGL 15.30 – 16.30

1. B razred NGL in OGT 15.45 – 16.30

1. C razred NGL in OGT 16.45 – 17.30

SOLFEGGIO 2
15.00 – 15.45

6. A razred NGL 15.30 – 16.30

GP in PGV 16.45 – 17.30

4. A razred NGL 16.45 – 17.45

5. B razred NGL 17.30 – 18.30

2. B razred NGL in OGT 15.45 – 16.45

3. razred NGL

16.45 – 17.45

2. A razred NGL in OGT 17.30 – 18.30

6. B razred NGL 17.45 – 18.45

4. B razred NGL 16.45 – 17.45

1. A razred NGL in OGT 17.45 – 18.30

 

Pouk Nauka o glasbi (NGL – klasični program) in Osnov glasbene teorije (OGT – ljubiteljski program) bo v 1. in 2. razredu potekal razredu v mešanih skupinah (NGL in OGT).
O razporedu v razrede (po prvi črki priimka) boste obveščeni prek e – pošte v zadnjem tednu avgusta.

Izjeme o prehodih med skupinami znotraj posameznega razreda se bodo reševale individualno s prof. Urbanom Tozonom.

Klasični program

Učenci klasičnega programa v času šolanja poleg inštrumenta vsa leta obiskujejo tudi predmet Nauk o glasbi (NGL).

Ljubiteljski program

V okviru ljubiteljskega programa je obvezno dvoletno obiskovanje predmeta imenovano Osnove glasbene teorije (OGT).


Izpis med šolskim letom

Praviloma se učenca med šolskim letom ne izpisuje. Če zaradi res tehtnega razloga pride do situacije, ko nadaljevanje šolanja ni več mogoče, starši po pogovoru z ravnateljem šole sklenejo dogovor glede izpisa. V tem primeru poravnajo stroške izpisa, ki znašajo 100 EUR, istočasno pa so dolžni poravnati tudi vse preostale obveznosti, ki jih imajo do šole in podati tudi pisno izpisnico iz šole.


Plačevanje šolnine

Prosimo, da šolnino plačujete redno in v terminu, ki je določen. Mesečni prispevek je enak ne glede na število dni v mesecu oz. število učnih ur in to od septembra, do konca junija v tekočem šolskem letu, kar pomeni, da je šolnina za tekoče šolsko leto razdeljena na deset enakih mesečnih prispevkov. Starši boste glede rednega plačevanja mesečnih prispevkov pred začetkom novega šolskega leta morali podpisati posebno izjavo. V primeru dveh ali več neplačanih obrokov šolnine se lahko učenca izključi iz šole.


Izposoja glasbenih inštrumentov in ravnanje z njimi

Glasbena šola ima na voljo omejeno število inštrumentov, ki jih da v izposojo. Za izposojene inštrumente se plačuje izposojnina. Starši in učenec se s prevzemom inštrumenta zavežejo, da bodo z njim odgovorno ravnali in upoštevali navodila za vzdrževanje. Reklamacije za izposojene inštrumente sprejemamo mesec dni po izročitvi inštrumenta (razen za poškodbe), po tem obdobju starši krijejo vse finančne obremenitve v zvezi z inštrumentom. Ob koncu šolskega leta komisija pregleda šolske inštrumente, ki morajo biti brezhibni oz. taki, kot so bili pri prevzemu. Če komisija ugotovi kakršnekoli poškodbe, nepravilnosti ali neodgovorno ravnanje z inštrumentom, zahteva popravilo in / ali denarno odškodnino. Za menjavo strun in ožimljanje lokov poskrbi šola na svoje stroške.

 • GODALA
  Glasbena šola nudi izposojo violončel in violin osmink, četrtink, polovink in tričetrtink. Ko učenec odraste za velikost inštrumenta končne velikosti (celinke), si priskrbi svoj inštrument.

Priporočila staršem

Starši lahko veliko pripomorete k uspehu pri delu otroka v glasbeni šoli. Priporočamo, da se z učitelji večkrat pogovorite in ste navzoči pri učnih urah, za termin pa se predhodno dogovorite z učiteljem. Udeležujte se razrednih in šolskih nastopov, javnih koncertov in drugih prireditev. Pregledujte in podpisujte Glasbeno beležko. Ker se zavedamo, da so danes otroci zelo obremenjeni, vam svetujemo, da pomagate otroku pri vsakodnevnem vadenju inštrumenta in izpolnjevanju njegovih dolžnosti ter ga pri tem spodbujate.


Šolnina Glasbene šole Rakovnik za šolsko leto 2020/2021

1. Vpis nauk o glasbi z inštrumentom – klasični program:

 • letna šolnina je 650 € (v primeru enkratnega plačila), oz. 69 € mesečno.

2. Vpis nauk o glasbi, glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja:

 • letna šolnina je 350 € (v primeru enkratnega plačila), oz. 39 € mesečno

3. Vpis samo inštrument – za učence, ki so že zaključili z NGL:

 • letna šolnina je 570 € (v primeru enkratnega plačila), oz. 62 € mesečno,

4. Vpis ljubiteljski program:

 • letna šolnina je 650 € (v primeru enkratnega plačila), oz. 69 € mesečno
 • letna šolnina za komorno igro in bend je 300 € (v primeru enkratnega plačila), oz. 35 € mesečno
 • letna šolnina za orkester je 200 € (v primeru enkratnega plačila), oz. 25 € mesečno
 • letna šolnina za program petje je 790 € (v primeru enkratnega plačila), oz. 84 € mesečno

5. Vpisnina ob začetku leta za tiskovine in administracijo (plačajo vsi učenci):

 • 35,00 €

6. Izpis med šolskim letom:

 • 100,00 €

7. Izposoja šolskega inštrumenta:

 • letna uporaba je 250 €, v ceno je všteta morebitna menjava strun in ožimljanje loka (25,00 € za mesečno uporabo).

Opomba: Če obiskuje našo glasbeno šolo več otrok iz iste družine, plača tisti, ki ima nižjo oz. enako šolnino za pouk 75% celotne cene šolnine. Šolnina se praviloma plačuje v rednih mesečnih obrokih, kdor pa bi jo želel poravnati v enkratnem znesku, naj nam to sporoči na naš e-naslov. V tem primeru priznamo navedeni popust.

Vodstvo zavoda si pridržuje pravico do spremembe navedenih cen iz upravičenih razlogov.

Pomembno:

Prosimo, da vpisnino in morebitne neporavnane obveznosti poravnate najkasneje do 28. 8. 2020, sicer Vašega otroka ne bomo šteli kot vpisanega v našo glasbeno šolo za šolsko leto 2020/2021!

STIKI

Logo-web

ZAVOD SALESIANUM
OE Glasbena šola Rakovnik
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana

TEL: 059 339 301 (tajništvo)
EPT: [email protected]

Direktor Zavoda Salesianum:
mag. Marjan Lamovšek

Ravnatelj Glasbene šole Rakovnik:
g. Andrej Benedik
TEL: 059 339 302  GSM: 031 358 022

Namenite nam dohodninsko donacijo
OBRAZEC
Upravičenec: Zavod Salesianum, Glasbena šola Rakovnik  Davčna št.: 42117917