Zavetje mladosti

Matematične urice z Marijo

Individualna specialno pedagoška pomoč učencem s težavami pri učenju matematike

 

Za koga: učenci od 1. do 4. razreda OŠ

Vodi: dr. Marija Kavkler

KDAJ: VSAK PONEDELJEK  MED 15. IN 17. URO, po predhodnem dogovoru

Začetek: 9. 10. 2023.

O spremembah boste pravočasno obveščeni na spletni strani SMC.

 

Uspešnost pri matematiki pogosto povezujemo z bistrostjo posameznika. Matematika je eden od ključnih izobraževalnih predmetov in z njo se srečujemo na vsakem koraku življenja: gledamo čas na uri, štejemo denar, računamo točke v športu …

 

Ker se matematične vsebine nadgrajujejo, brez dobro usvojenih predznanj ne moremo napredovati. Prav zato morajo imeti otroci dobro usvojena osnovna znanja: obvladovanje števil, računske operacije, štetje, računanje, geometrija …

Mnogi učenci bi se lahko izognili učnim težavam pri matematiki, če bi imeli dovolj dobro usvojena osnovna matematična znanja.

Zato dr. Marija Kavkler želi pomagati učencem s težavami pri učenju matematike od 1. do 4. razreda osnovne šole, da ta znanja izboljšajo. Osnovna matematična znanja  želi približati vsem,  ki se izogibajo učenju matematike, se je bojijo in imajo v šoli  iz dneva v dan več težav pri učenju matematike. Želi jim pomagati, da bi z večjim  veseljem reševali matematične naloge.

Pri svojem izhaja iz izkušenj, ki jih je pridobila pri delu z otroki s težavami pri učenju matematike v Svetovalnem centru za otroke, mladostnika in starše v Ljubljani ter iz strokovnih znanj, ki jih je kot profesorica posredovala študentom specialne pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani.

 

 

*Program sofinancira Mestna občina Ljubljana

Morda vas zanima tudi