Zavetje mladosti

Rožni venec in veroučenci

Oktober je mesec rožnega venca in že prvi teden smo ga molili skupaj z veroučenci. Tisti, ki smo imeli istočasno verouk, smo se zbrali v kapeli. Zapeli smo uvodno pesmijo, potem pa otrokom razložili, na kakšen način molimo rožni venec. Dogovorili smo se, katera skupina moli naprej, na projektorju pa je bila slika, ki je prikazovala posamezno skrivnost, da so otroci lažje sledili. Na koncu pa smo se še vsi molivci podpisali na velik bel rožni venec, ki ste ga opazili v cerkvi. Tako smo želeli spodbuditi k molitvi tudi vas.

Letos smo molili častitljivi del, ob katerem smo premišljevali o Jezusovem vstajenju, vnebohodu, prihodu svetega Duha, Marijinemu vnebovzetju in kronanju.

 

Kadar premišljujemo o Jezusovem življenju, lahko molimo tudi za vse nas, za naše družine, sorodnike, prijatelje in naše rajne. Zato smo pri vsaki skrivnosti povedali tudi prošnjo. Na koncu pa zmolili še molitev O Jezus, odpusti nam naše grehe.

 

Molitev rožnega venca večini otrok ni več domača. Zavedamo se, da v večini domov ni družinske molitve, da pa bi v družini tako molili rožni venec, kot so ga molili naši dedki in babice, ko so bili še otroci, skoraj ne najdemo.

 

Mi pa verjamemo, da molitev ozdravlja, osvobaja, daje sad notranjega miru, nas povezuje z Bogom, nas utrjuje za premagovanje preprek v življenju, nam pomaga biti hvaležni in ozavestiti, da smo samo ljudje in da z molitvijo Bogu dopuščamo in ga prosimo, da dela v našem življenju čudovite stvari …

 

Zato si kateheti želimo otrokom utrjevati vero tako, da z njimi molimo pri vsaki naši skupni uri, še bolj pa, ko se zberemo v večjem številu, da dobijo tudi izkušnjo molitve v skupnosti, saj se zavedamo, da mnogih starši ne pripeljejo k maši, kjer bi to lahko doživljali.

 

Marija je v svojih prikazovanjih v Fatimi spodbujala k molitvi rožnega venca in povedala, da nenehna prošnja k Bogu prepreči tudi velike katastrofe. Molimo rožni venec vse leto. Potrebe so velike, naj bo veliko tudi molivcev.

 

Mihaela

Morda vas zanima tudi