Zavetje mladosti

Birmanski vikend

Duhovne vaje za birmance v Ankaranu so glede na odlično vzdušje lepo uspele. Kaj jim je bilo na duhovnih vajah najbolj všeč, so birmanci tudi zapisali. Največkrat je bil to sprehod ob obali in za nekatere kopanje v morju, povabljeni gostje, odmor in delo po skupinah, odlična hrana … V soboto dopoldne nas je nagovoril Matej Arh, športnik in član plezalne ekipe paraplegikov in slovenske košarkarske ekipe na vozičkih. Pozornost birmancev si je pridobil z duhovitimi dodatki v svoji življenjski zgodbi in z nazornim pripovedovanjem. Po vprašanjih sodeč, bi se lahko pogovarjali še celo dopoldne, tako zelo jim je bil gost všeč. Po sproščenem popoldnevu ob in v morju je bila ena od vrhuncev vikenda nočna igra, ki so se jo želeli igrati prav vsi, vključno z lažje poškodovanimi, trenutno bolnimi itd. Zanimiva igra je vse trenutne težave minimalizirala, za kar posebna zahvala birmanskim voditeljem, ki so motor tega vikenda. Dan smo končali pred Jezusom v Najsvetejšim zakramentu, ki je bil naše, čeprav pozne, a navdušene molitve gotovo vesel. V nedeljskem dopoldnevu so nas nagovorili domači sedanji animatorji in skavti, ki so vsak s svojo zgodbo, zakaj je kdo ostal v Cerkvi, nagovorili mlade po birmanskih skupinah. Medse smo povabili: Evo in Krisa, Manjo in Domna ter Mašo. Poleg pripravljenih vprašanj so jim mladi seveda zastavili še veliko drugih svojih vprašanj in s tem iz njih privabili prava pričevanja in iskrene odgovore, kaj jim pomaga na poti osebne vere in pripadnosti občestvu. Duhovne vaje smo zaključili s sv. mašo, pri kateri so se nam pridružili njihovi starši. Za res lepe in doživete birmanske duhovne vaje najprej hvala vsem letošnjim birmanskim voditeljem za njihovo vodenje in povezovanje duhovnih vaj. Posebna zahvala gre Klemnu in Žigu, ki sta nas razvajala z odlično hrano in kar je še bolj pomembno, poskrbela sta, da jo je bilo vedno dovolj. Ob vsej tej zunanji pomoči v pripravi na sv. birmo še naprej vse birmance priporočamo v molitev, da bo potrditev v veri tudi njim v pomoč pri rasti v osebni veri, upanju in ljubezni. Bog jih blagoslovi.

Morda vas zanima tudi