Zavetje mladosti

Koledar glasbene šole v šolskem letu 2020/2021

DATUM

DAN

URA

DOGODKI

1. 9. SRE   Začetek rednega pouka
1. 9. SRE 16.00 Razdelitev urnikov KLASIČNI PROGRAM – 1. srečanje učiteljev, učencev in staršev
1. 9. SRE 17.30 Razdelitev urnikov LJUBITELJSKI PROGRAM – 1. srečanje učiteljev, učencev in staršev
10. 9. − 15.9.     Letni izpiti – jesenski rok
13. 10. SRE 19.00 1. ŠOLSKI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA: jesenski
19. 10. TOR 18.00 1. ŠOLSKI NASTOP 
25. 10. – 1. 11.     Jesenske počitnice
9. 11. TOR 18.00 2. ŠOLSKI NASTOP
16. 11. TOR 18.00 3. ŠOLSKI NASTOP
24. 11. SRE 19.00 2. ŠOLSKI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA: tematski
30.11.
TOR 18.00 4. ŠOLSKI NASTOP (Križanke)
15. 12. SRE 19.00 3. ŠOLSKI PRAZNIČNI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA
19. 12. NED 16.00 ADVENTNO-BOŽIČNI KONCERT
16. – 24. 12.     Božična devetdnevnicapouk le do 18. 00, dnevi komorne igre
24. 12. PET   Pouka prost dan (nadomeščeno 19. 12.)
25. 12. – 2. 1.     Božično-novoletne počitnice
11. 1. TOR 18.00 5. ŠOLSKI NASTOP
10.1.−14.1.     KOLOKVIJI
20.1. – 28. 1.     Letni izpiti – zimski rok
    Dan Rakovnika
31. 1. PON   Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
1.2. – 7. 2.     Regijska tekmovanja mladih glasbenikov
1. 2. TOR 18.00 PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
7. 2. PON POUKA PROST DAN
8. 2. TOR   PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
11.2. – 12. 2.     INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SGBŠ
16.2.  SRE  19.00 4. ŠOLSKI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAMA, Slovenske ljudske pesmi
21. 2. – 25. 2.     Zimske počitnice
11. 3. PET 18.00 REVIJA LJUBLJANSKIH GLASBENIH ŠOL V SLOVENSKI FILHARMONIJI
3.3. – 18. 3.     51. tekmovanje mladih glasbenikov RS
8. 3. TOR 18.00 6. ŠOLSKI NASTOP
20. 3. NED 10.30
SODELOVANJE PRI SV. MAŠI, Ljubiteljski program
22. 3. TOR 18.00 DRUŽINE NASTOPAJO − javni koncert
29. 3. TOR  18.00 7. ŠOLSKI NASTOP
5. 4. – 25. 4.     Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede
12. 4. TOR 18.00 8. ŠOLSKI NASTOP
15. 4. PET   VELIKI PETEK – NI POUKA (TERMIN SE NADOMESTI)
17. 4. NED   VELIKA NOČ
18. 4. PON   VELIKONOČNI PONEDELJEK
20. 4. SRE 19.30 5. ŠOLSKI NASTOP LJUBITELJSKEGA PROGRAM, Skupaj z Don Boscom
27.4.−2.5.
Prvomajske  počitnice
3.5. – 13. 5.     Objava razpisa za vpis v šol. leto 2022/23
    REVIJA KATOLIŠKIH GLASBENIH ŠOL − GŠ Beltinci
10. 5. TOR DAN ODPRTIH VRAT − koncerti za predšolske otroke in učence 3. razredov
16.5. – 20. 5.     Letni izpiti – majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ
17. 5. TOR 18.00 10. ŠOLSKI NASTOP
18. 5. SRE 19.00 NASTOP KOMORNIH ZASEDB, LJUBITELJSKI PROGRAM
20. 5. PET 16.00 Sprejemni preizkusi za vpis v 1. r. – sprejem novih učencev
24. 5. TOR   Praznik Marije Pomočnice
(v času sv. maše ni nastopov in nadomeščanj)
1. 6. −10. 6.
  Vpis učencev v 1. razred, sprejem novih učencev
2. 6.
ČET   Gospodov vnebohod (v času sv. maše ni nastopov in nadomeščanj)
6. 6.
PON   Binkoštni ponedeljek (v času sv. maše ni nastopov in nadomeščanj)
7. 6. TOR 18.00 ZAKLJUČNI NASTOP PRVIH RAZREDOV KLASIČNEGA PROGRAMA
8. 6. SRE  19.00 ŠOLSKI NASTOP NAJMLAJŠIH UČENCEV LJUBITELJSKEGA PROGRAMA
11.6. – 20. 6.     Letni izpiti − junijski rok
16. 6. ČET   Praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi (v času sv. maše ni nastopov in nadomeščanj)
21. 6. TOR 19.30 ZAKLJUČNI KONCERT V CERKVI MARIJE POMOČNICE (klasični program)
22. 6. SRE 19.00 ZAKLJUČNI KONCERT − LJUBITELJSKI PROGRAM
20.6. −24. 6.
Vpis učencev v 2. in višje razrede
24. 6. PET   Zaključek pouka – razdelitev spričeval
25. 8.  ČET 12.00 DODATNI ROK ZA SPREJEMNI PREIZKUS