Zavetje mladosti

Meta Korenjak

Meta Korenjak je sama lahko postala profesorica kitare predvsem zaradi svojih petih učiteljev. Hervin Jakončič je v Glasbeni šoli Mengeš odkril njen talent in jo navdušil za nadaljevanje učenja na srednji stopnji. Profesor Tomaž Šegula ji je na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani vzbudil ljubezen do klasične glasbe in s svojimi bogatimi pedagoškimi izkušnjami poskrbel, da je lahko napredovala na vseh področjih kitarskega poustvarjanja. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani jo je profesor Andrej Grafenauer s sistematičnim pristopom h tehniki in interpretaciji postavil na nov nivo, s katerim je lahko leta 2003 zmagala na Tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije in kasneje uspešno koncertirala po vsej Sloveniji. V času študija je pri pouku komorne igre pod mentorstvom profesorja Igorja Sajeta razvijala muzikalnost in občutek za skupno igro.

Po končanem študiju se je zaposlila na Glasbeni šoli Rakovnik in kmalu ugotovila, da je znanje nekaj, česar nikoli ni dovolj. Ta občutek je bil tako močan, da se je odločila ponovno vrniti med študente in ves svoj čas posvetiti kitari. Vpisala se je na magistrski študij, smer koncertna kitara, na Konservatorij v Maastrichtu na Nizozemskem. Dve leti je bil njen mentor maestro Carlo Marchione, pri katerem se je naučila spraševati, dvomiti, razmišljati in odločati. S pomočjo maestra in sošolcev z vsega sveta se je začela zavedati svojih sposobnosti in jih tudi ceniti.

Po dveh letih študija se je vrnila nazaj na Rakovnik, kjer mladim kitaristom posreduje svoje znanje in ljubezen do glasbe. V različnih zasedbah sodeluje pri studijskih snemanjih širom Evrope, v zadnjem letu pa pod mentorstvom Borisa Šinigoja širi svoja obzorja na baročni lutnji.