Zavetje mladosti

Klasični program

Šolanje na klasičnem programu poteka po javnoveljavnem programu osnovnega glasbenega izobraževanja. Pridobljeno spričevalo je javnoveljavno. Vpis na vse inštrumente in petje je možen po uspešno opravljenem preizkusu glasbene nadarjenosti. Starostna omejitev za vpis na inšturment je 6 let, za vpis na petje pa je priporočljiva starost 17 let za ženske in 18 let za moške. Šolanje na nižji stopnji traja 6 let, na višji pa 2 leti. Pouk inštrumenta poteka dvakrat tedensko po 30 min na nižji stopnji in dvakrat tedensko po 45 min na višji stopnji. Pouk Nauka o glasbi (NGL) je obvezen vsa leta šolanja in poteka enkrat tedensko (dolžina pouka je odvisna od števila učencev v posamezni skupini). Če ima učenec predznanje in ustrezno spričevalo je možen tudi vpis v višji razred.

Precna-flavta

flavta

Kljunasta-flavta

kljunasta flavta

Harmonika

harmonika

Kitara

kitara

Klarinet

klarinet

Klavir

klavir

Violina

violina

Violoncelo

violončelo

Trobenta

trobenta

Petje

petje

Orgle

orgle
(s predznanjem klavirja)

Drugi predmeti vključeni v proces šolanja na klasičnem programu so nauk o glasbi, komorna igra za učence višjih razredov, pevski zbor za učence nauka o glasbi, godalni orkester za učence godal od 5. razreda naprej in kitarski orkester za učence kitare od 4. razreda naprej.