Zavetje mladosti

Programi za predšolske otroke

Predšolska glasbena vzgoja (javnoveljavni program) – 5 letni otroci v glasbenem vrtcu skozi igro spoznavajo osnove glasbene govorice, razvijajo svoje muzikalne, ritmične in motorične sposobnosti, spoznavajo literaturo, inštrumente, uporabnost glasbe ter razvijajo odnos do umetnosti. Sprejemni preizkus se ne opravlja.

Glasbena pripravnica (javnoveljavni program) – 6 letni otroci podobno kot pri predšolski glasbeni vzgoji razvijajo in spoznavajo svoje glasbene sposobnosti, pobližje spoznavajo inštrumente, spoznavajo notni zapis ter se intenzivno pripravljajo na pouk inštrumentov. Sprejemni preizkus se ne opravlja, prav tako pogoj za vpis ni predhodno obiskovanje predšolske glasbene vzgoje.